Om Mælken.dk

Et oplysningssite om mælk og mejeriprodukter

Mælken.dk er udarbejdet af Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer.
Som brancheorganisation repræsenterer vi mejeribrugets interesser, og det mener vi, at vi gør vi bedst og mest langsigtet ved at formidle lødig og nuanceret viden om mælk på et sagligt og videnskabeligt grundlag.

Vi har etableret mælken.dk for at styrke og nuancere kendskabet til mælk og mejeriprodukter og deres betydning i den danske måltidskultur.

På mælken.dk finder du troværdig viden om mælk og mejeriprodukter, ernæring og sundhed, mejerisektorens arbejde med bæredygtighed og dyrevelfærd og en masse inspiration til lækre opskrifter med mælk og mejeri.

Mælken.dk er tiltænkt alle, der er interesserede i mælk - både brugere og ikke-brugere af mælk og mejeriprodukter. Eksperter og faguddannede har vi løbende dialog med i andre fora.


Vores fokusområder

Vil du vide mere om, hvilken effekt calcium i mælken har på dine knogler? Eller hvad mejerisektoren gør for at blive mere klimavenlig? Så finder du svar under vores sektioner for hhv. sundhed og bæredygtighed. Dyrevelfærd er også et emne, som ligger mange på sinde, når det kommer til mælk og mejeriprodukter, så det finder du adskillige artikler om det på mælken.dk

Vores faglige kompetencer

Det kræver faglige kræfter at lave et videnssite som Mælken.dk, og dem har vi heldigvis masser af. De primære faglige kompetencer bag siden er Ernæringschef Merete Myrup, civilingeniør og ph.d. i biokemi og ernæring og seniorkonsulent Katrine Langvad, BSc Global Nutrition & Health.

Viden om dyrevelfærd varetages af dyrlæge Peter Raundal fra SEGES, og derudover har vi en lang række dygtige kolleger i Landbrug & Fødevarer, Mejeriforeningen og SEGES, som altid byder ind med fagligt funderet viden, når vi har brug for det.

Merete Myrup

Merete Myrup

Merete er ernæringschef hos Landbrug & Fødevarer og har en uddannelsesmæssig baggrund som civ.ing. og ph.d. i biokemi og ernæring. Merete har arbejdet intet mindre end 19 år i branchen, og er ikke bleg for at indgå i en diskussion om de mange næringsmæssige værdier du finder i mælk og mejeriprodukter.

Katrine Langvad

Katrine Langvad (på barsel)

Katrine er ernæringfaglig senior konsulent hos Landbrug & Fødevarer, hvor hun arbejder med forskellige opgaver indenfor ernæring og PR. Katrine er uddannet Prof.Bach. i Global Nutrition & Health på VIA University College.

Anja Koch Rasmussen

Anja Rasmussen

Anja Rasmussen er Senior Marketing Manager ved Mejeriforeningen, hvor hun arbejder med en række kommunikationsopgaver, bl.a. varetagelse af Mælken.dk website og facebookside.

Lpbr@Lf.Dk (2)

Lotte Paw Bregnballe (barselsvikar)

Lotte har en fødevare- og ernæringsfaglig baggrund samt erfaring fra Fødevarestyrelsen. Hun er barselsvikar for Katrine og vil derudover indgå i Landbrug & Fødevarers arbejde med kost og ernæring.

Hvis du har spørgsmål, må du endelig sende os en mail på info@maelken.dk