Rå mælk

Rå mælk er upasteuriseret mælk. I Danmark er alt mælk i butikkerne pasteuriseret (varmebehandlet), da dette er lovpligtigt for at sikre fødevaresikkerheden. På nogle gårde kan du dog købe rå mælk ved stalddørssalg. Disse har en særlig tilladelse til at sælge rå mælk, hvis de samtidig følger et særligt kontrolprogram, der kontrolleres af Fødevarestyrelsen. Rå mælk kan indeholde skadelige bakterier og frarådes derfor til gravide kvinder, små børn, ældre og mennesker med nedsat immunforsvar.