18. oktober 2020

Hormonbehandles malkekøer og er der hormoner i mælk? 

Frygter du hormoner i mælk? Så er du nok ikke den eneste. Hormonbehandling af malkekøer og hormoner i mælk er en sejlivet myte. I artiklen her kan du finde svar på følgende: Behandles danske køer med kunstige hormoner? Er der hormoner i mælken? Og er hormoner farlige?

Først og fremmest; I Danmark og i resten af EU er der total forbud mod at bruge hormoner for at fremme væksten af landbrugsdyr heriblandt malkekøer. De er forbudt iht. EU-direktiv 81/602/EEC. Der anvendes altså ikke væksthormoner - hverken til at øge køernes mælkeproduktion eller for at kødkvæg skal få mere kød (muskler) på kroppen. Det er tilladt at bruge væksthormoner i for eksempel USA og Australien, fordi eksperter har vurderet, at hormonerne ikke udgør nogen fare for menneskets sundhed. I EU ønsker vi dog ikke at indtage fødevarer, der er fremstillet ved, at køerne bliver udsat for hormonindsprøjtninger.


Hvornår hormonbehandles køer?

I Danmark er det ikke tilladt systematisk at hormonbehandle sit kvæg. Der kan dog i enkelte tilfælde anvendes medicinsk behandling med hormoner til en ko, hvis dyrlægen anviser det. Dyrlægen kan f.eks. vælge at give en ko binyrebarkhormoner, hvis dens appetit pludselig forsvinder og koens energibalance bliver negativ. En sådan ko er faktisk syg - og her vil en hurtig indgriben med en hormonbehandling kunne gøre koen rask igen.

I enkelte tilfælde kan dyrlægen dog anvise hormonbehandling til en ko, hvis den har brug for hjælp til at komme tilbage i sin cyklus efter kælvning. Den form for hormonbehandling må dog ikke gives til de økologiske køer. De må kun få hormoner ved sygdomstilfælde, hvor formålet ikke er at fremkalde brunst.

HVAD ER HORMONER?

Hormoner er kemiske signalstoffer – en slags kemiske budbringere - der sender beskeder rundt til forskellige dele af kroppen. Hormoner har mange forskellige opgaver. Nogle hormoner sørger for, at kroppen vokser, mens andre hormoner eksempelvis regulerer stofskifte og blodsukker. Hormoner findes naturligt både i køer og i mennesker.

 

Får en ko hormoner, kommer den i karantæne

Hvis en ko har fået hormoner, må mælken ikke sendes ud til forbrugerne. Koen sættes derfor i karantæne i en periode, indtil hormonerne i koens krop er omsat – denne tid kaldes tilbageholdelsestiden.

I DANMARK HAR VI EN SKRAP LOVGIVNING OM, HVILKE HORMONER DER MÅ BRUGES I DE FORSKELLIGE SITUATIONER. HORMONERNE BLIVER KUN BRUGT UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER, DVS. DER SKAL VÆRE ET MEDICINSKK BEHOV, FØR HORMONER MÅ ANVENDES. OG DET, SAMMEN MED TILBAGEHOLDELSESTIDEN BETYDER, AT FORBRUGERNE INGEN GRUND HAR TIL AT VÆRE BEKYMRET MED HENSYN TIL HORMONER I MÆLK OG ANDRE MEJERIPRODUKTER
- Peter Raundal, Dyrlæge, SEGES

 

Indeholder mælk hormoner?

Ja, mælk indeholder hormoner.

Der vil altid være hormoner i mælk, fordi koen, ligesom vi mennesker, producerer hormoner. Mængden af hormoner i mælk er dog meget mindre end den, vi selv producerer i kroppen, og hormonerne er på ingen måde farlige for os mennesker.

Frygter du hormoner i mælk? Så er du nok ikke den eneste.  Myten om hormoner i mælk drejer sig om flere forskellige slags hormoner, nemlig væksthormon, IGF-1 og østrogen. Der dog intet at være bange for og der er altså ingen grund til at være nervøs for, at hormoner i mælk vil påvirke dig og din krop.

Bliv klogere på myten om hormoner i mælk her.

Læs mere om dyrevelfærden i mejeribruget