Koens liv i en løsdriftsstald

Hvordan har køerne det i løsdriftsstaldene? Hvordan er de indrettet og hvilke fordele er der? Se med i videoen her og hør landmændene fortælle.