Pesticider

Pesticider benyttes til at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod skadedyr/svampeangreb og påvirke planters vækst. Fødevarestyrelsen og Europæisk Fødevaresikkerhedsautoritet foretager grundige overvågninger af pesticidrester i madvarer for at sikre, at disse ikke er til fare for forbrugerne. Der aldrig blevet påvist pesticidrester i dansk mælk eller mælkeprodukter