Ultrafiltrering

Ultrafiltrering har til formål at højne proteinkoncentrationen i mejeriprodukter. Processen består i at mælken under tryk presses igennem en meget finporet membran, som kun vand, mælkesukker og nogle af mælkens salte kan passere igennem. Mælkens fedt og proteinstoffer bliver tilbage i koncentreret form, og på denne måde fremstilles et produkt med et højere indhold af protein. Ultrafiltreringen benyttes ofte ved produkter som ymer, skyr og ylette.