MYTE 3: HORMONER I MÆLK ER FARLIGE

I den tredje film med Mette og Myte stiller vi spørgsmålet, ”er der hormoner i mælk?”. Svaret er ja. Der er hormoner i mælk. Men hormoner i mælk er ikke farlige, og de har ikke nogen negativ effekt på mennesker.

Myten om hormoner i mælk drejer sig om flere forskellige slags hormoner, nemlig væksthormon, IGF-1 og østrogen. I denne artikel vil vi gennemgå dem alle.

Væksthormoner i mælk

Indholdet af væksthormoner i komælk er cirka på 1/1.000.000 af et gram pr. liter mælk1. Mange tror fejlagtigt, at mælk har et højt indhold af væksthormoner, fordi det skal få kalven til at vokse. Dette er dog ikke sandt. Faktisk producerer kalven selv meget mere væksthormon, end der er i mælken.
Omkring 85% af de væksthormoner, der findes i mælk, deaktiveres derudover ved pasteurisering2. Alt drikkemælk i de danske supermarkeder er pasteuriseret. Den lille smule, der bliver tilbage, nedbrydes under fordøjelsen. Køers væksthormoner ligner nemlig slet ikke de væksthormoner, mennesker producerer, og derfor har det ingen indvirkning på os3.


IGF-1 

Hormonet IGF-1 eller “Insulin-like Growth Factor 1” er et andet væksthormon, der findes i komælk. IGF-1 er i nogle studier kædet sammen med forekomsten af cancer, idet der er påvist et højere indhold af IGF-1 hos kræftpatienter. Men om det forhøjede indhold af IGF-1 er skyld i kræften – eller om det forholder sig omvendt, at kræften er skyld i det høje niveau af IGF-1 – er stadig uklart.

Uanset er der ingen grund til at være bekymret for den mængde IGF-1, man indtager med mælk. Det skyldes, at vi selv producerer markant mere IGF-1, end der er i mælk. Faktisk er koncentrationen af IGF-1 i dit blod cirka 100 gange højere, end den er i mælk4. Der er derfor ingen grund til at frygte IGF-1 fra et glas mælk – for det svarer til at hælde en dråbe saltvand i havet.

Indholdet af IGF-1 i blodet påvirkes af mange forskellige faktorer, f.eks. stiger IGF-1 indholdet, når man er fysisk aktiv, og det stiger også med alderen og med stigende vægt.

 

Østrogen i mælk

Blodet hos en malkeko indeholder østrogen, og hvis koen er drægtig, vil østrogenniveauet være højere end normalt. En lille del af denne østrogen kommer med over i mælken. Selv med mælk fra en drægtig ko vil indholdet af østrogen i mælken dog stadig være så lavt, at det ingen effekt har på mennesker.
Forsøg med mus har vist, at en koncentration af østrogen, der er 100 gange så høj som den i mælk, ikke har nogen indflydelse på musenes eget østrogenniveau. Først ved en koncentration der er 1000 gange så høj som i mælk, påvirker det musenes østrogenniveau5.

Selvom mus og mennesker ikke er ens, tyder alt alligevel på, at den mængde østrogen, der findes i mælk, er alt for lav til, at det kan påvirke os mennesker. Årsagen er, at denne type af hormoner nedbrydes i leveren6.

Der er altså ingen grund til at være nervøs for, at hormoner i mælk vil påvirke dig og din krop.


Kilder:
1: Groenewegen et al. (1990) Effect of bovine somatotropin on the growth rate, hormone profiles and carcass composition of Holstein bull calves.
2: Groenewegen et al. (1990) Bioactivity of milk from bST-treated cows.
3: Juskevich, J.C. & Guyer, C.G. (1990) Bovine Growth Hormone: Human Food Safety Evaluation.
4: Lægehåndbogen på sundhed.dk (2014) IGF-1.
5: Grgurevic et al. (2016) Effect of dietary estrogens from bovine milk on blood hormone levels and reproductive organs in mice.
6: Pond, S.M. & Tozer, T.N. (1984) First-pass elimination. Basic concepts and clinical consequences.