BOB-maerke

BOB er forkortelsen for Beskyttet Oprindelsesbetegnelse. BOB er et kvalitetsmærke, fødevarer kan markedsføre sig med, hvis EU har certificeret den geografiske oprindelse. Mærket indebærer, at produktet produceres, forarbejdedes og tilberedes i et bestemt geografisk område ved brug af viden fra lokale producenter, samt ingredienser fra det lokale område. BGB-mærket adskiller sig fra BOB-mærket ved, at kun ét af disse kriterier skal være opfyldt, mens det ved BOB er alle kriterier.