18. oktober 2020

DRIKKER VI KALVENS MÆLK?

Et spørgsmål, der optager mange forbrugere er, hvorvidt vi drikker den mælk, som kalven skulle have haft. Det er dog en myte, at kalve ikke får komælk, fordi vi forbrugere drikker mælk og spiser mejeriprodukter.

Hvor meget mælk producerer en ko?

En malkeko producerer omkring 26 liter mælk om dagen. Der er dog stor forskel fra race til race og fra ko til ko. Sortbrogede malkekøer (Dansk Holstein) giver mest, nemlig ca. 30 liter pr. dag, mens Jerseykøer kun giver ca. 20 liter mælk om dagen. Der er også stor forskel på produktionen af mælk alt efter, hvor i "laktationen" koen er - det vil sige, hvor lang tid det er siden, hun har fået en kalv. I de første 2-4 måneder efter kælvning, producerer hun mest.

En højtydende ko kan producere helt op til 37-42 liter mælk om dagen.

Drikker vi kalvens mælk?

Nej. Det er en myte, at kalve ikke får komælk, fordi mælken skal bruges til produktion af drikkemælk og mejeriprodukter. En ko producerer nok mælk til både kalv og forbruger.

Det er livsnødvendigt for en kalv, at den får råmælk inden for de første 6 timer efter fødsel. Kalve fødes nemlig helt uden immunforsvar, men får de livsvigtige antistoffer via råmælken.

HVAD ER RÅMÆLK?

Råmælk kaldes også colostrum og er den allerførste del af modermælken hos alle pattedyr. Råmælken indeholder en lang række næringsstoffer og bioaktive stoffer, som er af afgørende betydning for nyfødte kalve


I kalvens første levedage får den råmælk fra enten sin mor eller andre køer i besætningen. Herefter skal kalven naturligvis have tilstrækkelig mælk af god kvalitet gennem hele mælkefodringsperioden. Det får den enten fra nogen af besætningens køer eller gennem mælkeerstatning, der er baseret på komælk. Derudover fodres kalvene efter et par uger med fast foder, så deres mavetarmsystem udvikles naturligt. En kalv er fuldt udviklet drøvtygger, når den er cirka 8 uger, men begynder i naturen allerede at nippe til græs og blade når den er 2-3 uger gammel.

Kalven vil naturligt drikke mælk fra koen, indtil den er cirka et halvt år gammel, men det vil være aftagende de sidste måneder. I den periode vil kalven drikke 5-15 liter mælk om dagen, hvilket kun svarer til mellem 15 procent og 50 procent af den mælk, som koen producerer. Kalvene bliver oftest tildelt 6-8 liter mælk om dagen og får derudover fast føde.

 

Hvor ofte malkes køerne?

I malkeperioden malkes køerne normalt to gange om dagen, syv dage om ugen. På de fleste gårde malkes køerne tidligt om morgenen og sent om eftermiddagen, f.eks. kl. 7 og kl. 16. Ca. en fjerdel af køerne i Danmark malkes i automatiske malkesystemer, hvor de malkes 2-5 gange om dagen (gennemsnittet er 3 gange).

Mange løsdriftstalde er forsynet med malkerobotter og et automatisk malkeanlæg. Når koen har behov for at blive malket, så går den selv over til malkerobotterne og bliver malket. Køerne bliver hurtigt fortrolige med de automatiske malkeanlæg, der samtidig holder øje med, hvor meget hver enkelte ko leverer af mælk. Hvis koens mælkeproduktion pludselig falder, så er det gerne et tegn på, at koen ikke trives eller måske er syg. I så fald skrider landmanden ind og får koen på højkant igen.

Hør mere om malkerobotterne i videoen her:

Læs mere om dyrevelfærden i mejeribruget