18. oktober 2020

HVOR GAMMEL BLIVER EN MALKEKO?

De fleste malkekøer slagtes, når de er omkring 5 år gamle. Det er et relativt kort liv for en ko, der i naturen kan blive op til 25 år. Men hvorfor slagtes køerne, når de kun er omkring fem år gamle? Og er det rigtigt, at en malkeko er helt nedslidt, når den slagtes? Få svarene i denne artikel.

Mange malkekøer bliver slagtet, når de er omkring fem år gamle. Det er dog ikke alle, da der også findes mange malkekøer, der er ældre end fem år. Men det er stadigvæk et kort liv for en ko, når man hører, at de i naturen kan blive helt op til 25 år gamle.

Dette er dog en sandhed med modifikationer. For selvom det er rigtigt, at en ko i naturen kan blive 25 år gammel, så vil de flest kreaturer dø længe inden. Ellers ville antallet af kreaturer stige voldsomt, da en ko vil føde en kalv ca. hvert år fra den er 2-3 år til et stykke op i tyverne. Så for at holde bestanden i balance ville naturen sørge for, at en ko i gennemsnit ville dø efter den havde fået to kalve, en tyr og en kvie Og det er stort set det samme som i mejeribruget. Det skyldes, at en vild bestand naturligt vil reguleres over tid gennem f.eks. sygdom, sult, kalvedødelighed og angreb fra rovdyr.


Hvorfor slagtes malkekøer, når de er omkring fem år?

Når landmanden slagter sine malkekøer, når de er omkring fem år gamle, så er der flere grunde til det. Den allervigtigste grund er pladsmangel i stalden.

En ko føder i gennemsnit en kalv om året, og da en del af disse kalve er kviekalve – altså hunkalve – vil de på et tidspunkt vokse op som malkekøer, der skal være en del af besætningen. Og i Danmark har vi klare regler for, hvor mange køer der må være i en stald. Af hensyn til dyrenes velfærd og trivsel skal alle køer f.eks. have adgang til en hvileplads. Så når en ny ung ko skal ind i stalden, så er der desværre en anden ko, der må vige pladsen.

Myte med nedslidte malkekøer

Det er således en myte, at malkekøerne slagtes når de er fem år, fordi de er helt nedslidte i den alder. Der findes da også mange eksempler på malkekøer på langt over fem år, som stadigvæk er sunde og raske og giver masser af mælk.

Faktisk er der en del landmænd, som forsøger at beholde køerne i stalden lidt længere – også fordi det er en god forretning, da en moden ko ofte vil give mere mælk end en helt ung ko. Det gør de f.eks. ved at avle færre kviekalve eller ved at lade der gå lidt længere tid mellem, at en ko får kalve.

Er det synd for malkekøerne?

Selvom det er af hensyn til dyrenes velfærd i stalden, at man sender køer til slagtning for at holde bestanden nede, kan det godt virke hårdt. Men er det dårlig dyrevelfærd at slagte køerne?

NEJ. NÅR VI SNAKKER DYREVELFÆRD, SÅ ER DET IKKE SYND FOR DEM. HER ER DET VIGTIGT, AT DYRENE HAR DET GODT, SÅ LÆNGE DE LEVER, OG IKKE LIDER UNDER SLAGTNINGEN. OG DISSE KRAV OPFYLDER LANDMÆNDENE I DANMARK
- Peter Raundal, Dyrlæge, SEGES

Læs mere om dyrevelfærden i mejeribruget her