Antibiotika

Antibiotika er medicin, som har til formål at bekæmpe bakterier uden at angribe kroppens egne celler. 

Ligesom mennesker har dyr af og til brug for antibiotika for at bekæmpe sygdomme eller infektioner. Hos produktionsdyr såsom malkekøer bestemmer en dyrlæge, hvornår der må udleveres antibiotika. Hvis en malkeko behandles med antibiotika, bliver den tilbageholdt for at sikre, at dens mælk ikke leveres til mejeriet.

Al dansk mælk bliver derudover testet for antibiotikarester, inden det sendes ind på produktionslinjen, og i Danmark har mejerierne en nul-tolerance overfor antibiotika, så hvis der findes spor af antibiotika i mælken, kasseres den. Som dansk forbruger kan du dermed være helt sikker på, at der ikke findes antibiotikarester i din mælk, og der er ikke påvist nogen forbindelse mellem brugen af antibiotika til malkekvæg og resistens blandt forbrugerne.