Klima

Klima er et gennemsnit af vejrmålinger og knytter sig bl.a. til temperatur, nedbør, skydække, vind, lufttryk, luftfugtighed etc. Jordens naturlige, globale klimasystem består af forskellige mekanismer, som justerer klimaet på jorden, så det er relativt konstant.

Der tales og forskes meget i, hvor stor den menneskelige påvirkning er i forhold til de ikke-menneskeskabte variationer i det naturlige klimasystem. Et af de emner, der ofte er i fokus, er mængden af drivhusgasser, der udledes ved produktionen af fx fødevarer.

Dansk mælkeproduktion hører til blandt de mest klimaeffektive i verden. Men produktionen udleder stadigvæk en stor mængde af drivhusgasser, og der arbejdes hele tiden på at øge bæredygtigheden både i stalden og på mejeriet, 

Læs mere om mejerisektorens arbejde mod en klimaneutral produktion her.