Dyrevelfærd

Begrebet dyrevelfærd ændrer sig hele tiden, fordi bl.a. forskningen hele tiden gør os klogere på dyrene og deres behov. Dyrevelfærd handler dog grundlæggende om, at dyrene får deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov opfyldt.

I Danmark har vi en særskilt lov, dyreværnsloven, som sikrer, at landmænd, slagterier mv. tager hensyn til dyrenes velfærd. Loven omfatter eksempelvis, at dyr ikke må mishandles eller leve under uhygiejniske forhold, tidsangivelser for transport samt krav om plads.

Én gang om året foretager Fødevarestyrelsen uanmeldt kontrol på gårdene for at sikre, at reglerne overholdes, og køerne har det godt. Hvis der konstateres uoverensstemmelser med reglerne, vil kontrolløren reagere alt efter forholdets karakter. I tilfælde af mindre alvorlige overtrædelser vil der typisk blive givet en indskærpelse til besætningsejeren. Udover Fødevarestyrelsens kontrol er alle leverandører til danske mejerier også indbefattet af et kvalitetssikringsprogram, hvor der bl.a. føres kontrol med dyrevelfærden. 

Du kan læse mere om dyrevelfærd i Danmark her.