Bæredygtighed på gården

De danske mælkeproducenter arbejder målrettet på at bliver mere bæredygtige. Det gør de gennem forskellige tiltag. Her i artiklen kan du blive klogere på tre af de tiltag, der arbejdes med.

Torsten Wetche: ”Jeg ser bedriften som en helhed, som består af både planteproduktion og mælkeproduktion”

De danske mælkeproducenter arbejder målrettet med at reducere deres klimaaftryk.
Det gør de f.eks. ved at omlægge til ’Feed no food’-konceptet og udelukkende bruge græsfoder. Hør mælkeproducent Torsten Wetche fortælle om konceptet, hvor køerne ikke fodres med korn eller andet, som mennesker kan spise og de fordele, græsfodring har.

Feed no food

Feed no food betyder i Torsten Wetches tilfælde, at køerne ikke fodres med produkter, som kan spises af mennesker, så køerne fodres udelukkende med græs og græsmarksprodukter – i begrænset mængde også rodfrugtaffald for at undgå spild.

Holger Hedelund Poulsen: ”Vi har ikke ressourcer til at fortsætte på den her måde”

På Ejer Møllegård er mælkeproducent Holger Hedelund Poulsen godt i gang med at gøre bedriften mere bæredygtig ved at omlægge køernes foder fra importeret soja til egenproducerede hestebønner, græs og majs. Hør mere om tiltagene i videoen her.

Ebbe Hvelplund: ”Der skal være plads til naturen i landbruget”

På Ebbe Hvelplunds ejendom har de bevaret diger og skel, der som uberørt natur giver anledning til høj biodiversitet og tilstedeværelsen af mange forskellige dyre- og plantearter. Hør mere om tiltagene i videoen her.