18. oktober 2020

ER MÆLK BÆREDYGTIGT?

Der er kommet mere fokus på at spise bæredygtigt – både i medierne og blandt forbrugerne. For mange udgør mælk og mejeriprodukter en stor del af kosten, men hvordan er det lige med mælk og bæredygtighed. Hvad er en bæredygtig kost, og passer mælk og mejeriprodukter ind i den sammenhæng? Det kan du blive klogere på her.

 

Hvad er en bæredygtig kost?

Bæredygtighed er et begreb mange forbinder med klima og miljø, men bæredygtighed er meget mere end det. FN har defineret 17 mål for bæredygtig udvikling, som kan ses her og FAO, landbrugsorganisationen under FN, har udarbejdet en definition på bæredygtig kost, hvor der tages hensyn til flere forhold end det rent klimamæssige1. Ifølge FAO skal en bæredygtig kost være:

  • Ernæringsmæssig tilstrækkelig
  • Sikker og sund
  • Beskyttende og respektfuld over for miljøet
  • Kulturelt acceptabel
  • Økonomisk tilgængelig for alle

Læs mere om de fire kriterier for bæredygtig kost her.

FAOs definition

FAO definerer bæredygtig mad som "kost med en lav grad af miljøbelastning, som bidrager til at frem-me fødevare- og ernæringssikkerheden og sikre en sund levevis for nuværende og kommende generationer. Bæredygtig kost beskytter og respekterer biodiversiteten og økosystemerne, den er kulturelt accepteret, lettilgængelig, økonomisk fair og billig, næringstæt, sikker og sund, samtidig med at den optimerer naturlige og menneskelige ressourcer."

Læs mere hos FAO her

Med udgangspunkt i FAO kan man sige, at bæredygtig kost er en kost, der balancerer hensynet til både menneskers sundhed og planetens sundhed.

 

Mælk og FAO's definition

Mælk og andre mejeriprodukter indgår i kostanbefalinger overalt i verden, fordi mejeriprodukter er rige på næringsstoffer såsom protein, calcium, vitamin B2, vitamin B12, kalium, fosfor og jod. Dette samt at mælk er lettilgængelig, kulturelt acceptabelt og at mælk har en forholdsvis lav pris, er altså nogle af de faktorer, som gør, at mælk kan betegnes som en bæredygtig kost.

Læs mere om mælkens rolle i en bæredygtig kost her.


Mejeriprodukters rolle i en bæredygtig kost

Når der debatteres kost og klima, lyder det ofte, at animalske fødevarer er en af hovedårsagerne til den globale opvarmning. Er løsningen på klimakrisen så, at vi siger farvel til mælken, osten og de øvrige mejeriprodukter for at spise klimavenligt og passe bedst muligt på kloden?


Fransk undersøgelse af måltidernes klimabelastning

Dr. Nicole Darmon fra INRA har stået i spidsen for en omfattende videnskabelig undersøgelse af måltidernes klimabelastning. Heri konkluderes, at den franske befolkning relativt let kan mindske klimabelastningen af deres fødevarer og drikkevarer med ca. en tredjedel. Det kræver dog, at forbruget af kød reduceres, der kommer mere frugt og grønt på tallerkenen og der drikkes mindre alkohol.

Franskmændene skal dog ikke skære ned på deres indtag af mejeriprodukter – årsagen er, at maden ikke vil leve op til næringsstofanbefalingerne, hvis mejeriprodukterne reduceres. Med en justering af mængderne af de forskellige fødevarer på tallerkenen bliver det muligt at spise både sundt og bæredygtigt, lyder Nicole Darmons konklusion. Det vil derudover koste nogenlunde det samme beløb, som den franske befolkning bruger på mad i dag.

I runde tal kan man forvente at opnå en reduktion af kostens klimabelastning på 40 pct. Hvis man går mere radikalt til værks, kan man reducere kostens klimabelastning med 60 pct., men så er det ikke realistisk at få hele befolkningen med på omlægningen. Hvis man ændrer yderligere på kosten, vil det nemlig gå ud over, hvad der er kulturelt acceptabelt i en fransk måltidskontekst. Derudover skal det påpeges, at en fuldstændig klimaneutral fødevareproduktion ikke findes.

Læs mere om det franske studie her.


Et europæisk studie af en kostsammensætning med fokus på klimaet

Det franske studie er ikke alene om at mene, at mejeriprodukter kan have en rolle i en bæredygtig kost. Et universitet i Skotland, WWF Verdensnaturfonden og flere andre står bag forskningsprojektet LifeWell for Life2. Her har de – med udgangspunkt i en række forskellige europæiske lande – undersøgt, hvordan kosten skal sammensættes for at have et lavt klimaaftryk og samtidig være økonomisk tilgængelig og leve op til de officielle næringsstofanbefalinger

 

Studiet konkluderer, at et skifte til en mere bæredygtig kost kræver, at befolkningen spiser mindre kød, øger indtaget af proteinrige bælgfrugter som f.eks. bønner, linser og ærter og spiser mere frugt, grønt og kornprodukter. Studiet konkluderer, ligesom det franske, at indtaget af mejeriprodukter skal bibeholdes på det nuværende niveau for at sikre, at den samlede kost indeholder alle de næringsstoffer, som kroppen har brug for.

 

 

Kilder:

1: Food- and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2010: Sustainable diets and biodiversity. Directions and solutions for policy, research and action.
2: Livewell for LIFE, 2011: A balance of a healthy and sustainable food choices, WWF Verdensnaturfonden og Rowett Institute of Nutrition and Health

Læs mere om bæredygtig kost her