26. august 2022

Naturlighed

Ifølge ordbogen knytter naturlighed sig til, "det at noget findes i eller er en del af naturen".

Er det unaturligt at drikke mælk? Det er et argument, der af og til bruges i debatten om mælk. 

Argumentet bygger på en præmis om, at noget enten er naturligt eller unaturligt. Og fordi vi mennesker er den eneste race, der drikker et andet dyrs mælk, må det derfor være unaturligt – og i forlængelse heraf uetisk eller usundt.  

Hvis denne logik skal holde stik, vil det dog svare til, at man som menneske skal fjerne alle de ting og gøremål, som mennesker gør, men som ingen andre dyr gør. Hvilke andre dyr varmer f.eks. deres mad op til over hundrede grader for at slå bakterier ihjel og sikre at maden ikke er sundhedsskadelig?  

At alt naturligt er sundt, mens alt unaturligt er usundt, er selvfølgelig heller ikke sandt. Mange ”naturlige” ting er ikke nødvendigvis sunde for os mennesker. Tænk f.eks. på tungmetaller, tobak, pest og fluesvamp. Disse er alle naturligt forekommende fænomener, mens medicin og sæbe er menneskeskabte og dermed ”unaturlige”.