BGB-mærket

BGB er forkortelsen for Beskyttet Geografisk Betegnelse. BGB er et kvalitetsmærke, som fødevarer kan markedsføre sig med, hvis EU har certificeret den geografiske oprindelse og tilhørsforhold. Mærket indebærer, at produktets kvalitet eller omdømme er tilknyttet det sted eller område, hvor det er produceret, forarbejdet eller tilberedt. De anvendte ingredienser er ikke nødvendigvis fra det lokale område.

Forskellen mellem BGB-mærket og BOB-mærket er, at fødevarer med BOB både skal være fremstillet, forarbejdet og tilvirket i det geografiske område, mens der for BGB gælder, at mindst én af disse betingelser skal være opfyldt. I Danmark er det foreløbigt danbo, esrom, danablu og havarti som har fået tildelt BGB-mærket, som anerkendelse for ostenes unikke kvaliteter og historiske tilknytning til Danmark.