18. oktober 2020

TAGER KOEN SKADE AF AT BLIVE INSEMINERET?

I mejeribruget er det normalt at inseminere malkekøer i stedet for at lade naturen gå sin gang med en tyr. Men hvorfor inseminerer landmanden sine køer? Og kan koen tage skade af at blive insemineret? Læs mere om hvorfor og hvordan malkekøerne bliver insemineret i denne artikel.

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at koen hverken kan blive syg eller tage skade af at blive insemineret.

DET GØR IKKE ONDT PÅ EN KO AT BLIVE INSEMINERET. DER ER HELLER IKKE TEGN PÅ, AT KOEN FØLER UBEHAG UNDER DE 15 TIL 20 SEKUNDER, SOM INSEMINERINGEN VARER. KOEN FORHOLDER SIG SOM OFTEST STILLE OG ROLIG
- Peter Raundal, Dyrlæge, SEGES

Insemineringen bliver udført af specialuddannede fagpersoner, der ved, hvad de laver. Det er en skånsom proces, der kun tager 15-20 sekunder, og koen lider ingen overlast ved at blive insemineret.


Hvordan insemineres koen?

Når koen skal insemineres, modtager landmanden sæd fra en avlstyr, der er frosset ned i et lille rør – et såkaldt sædstrå. Efter optøning placeres sædstrået i et tyndt insemineringskateter, der er cirka fem millimeter i diameter. Dette føres forsigtigt op i koens livmoderhals, hvor inseminationen finder sted. Hele processen tager 15-20 sekunder og skal udføres af en faguddannet kvæginseminør.

Men hvorfor ikke bruge en rigtig tyr og lade naturen gå sin gang? Faktisk kan det være ret belastende for en ko at blive bedækket af en tyr. En tyr vejer ofte i nærheden af 900 kilo, og i naturen kan det gå voldsomt for sig, når koen bliver bedækket – og det kan være en stor fysisk belastning for koen. Insemineringsprocessen er designet til at være skånsom og effektiv, så koen ikke kan tage skade.


Hvorfor insemineres koen?

Landmanden inseminerer sine kvæg, fordi han på den måde kan optimere og forbedre generne i besætning. Avlstyrene, som sæden kommer fra, er nemlig nøje udvalgt. Når avlstyrene skal udvælges, kigger man på flere parametre:

  • Høj og stabil mælkeproduktion
  • Dyrenes evne til at undgå sygdomme
  • Gode kælvningsevner – dvs. køer med nemme fødsler uden smerter og komplikationer


Følger koens naturlige rytme

Det kan måske virke voldsomt, at en ko insemineres og får en kalv en gang om året. Men det er faktisk helt naturligt for en ko at få en kalv om året. På samme måde som mange andre pattedyr i naturen får unger en gang om året.

Insemineringen af en malkeko sker derfor også kun, når koen er i brunst – ellers ville det slet ikke kunne lade sig gøre. Når koen er i brunst og dermed tydeligt viser med sin adfærd, at den er klar til at blive bedækket, foretages insemineringen. Herefter går der cirka ni måneder og en uge, før kalven fødes. Efter kælvningen går der to til tre måneder, før koen kommer i brunst igen – og insemineres på ny.

LANDMANDEN FØLGER KOENS NATURLIGE FORMERINGSCYKLUS. DET ER HELT NORMALT OG NATURLIGT FOR EN KO AT FÅ EN KALV EN GANG OM ÅRET. DET ER IKKE NOGET, DER BELASTER ELLER STRESSER KOEN
- Peter Raundal, Dyrlæge, SEGES

 

Gør det ondt på koen at blive insemineret?

Nej. Koen tager som beskrevet i artiklen ikke skade af at blive insemineret, ligesom det ikke gør ondt på koen at blive insemineret. Processen er yderst skånsom, tager kun 15-20 sekunder og følger koens naturlige brunstcyklus.

Læs mere om dyrevelfærden i mejeribruget