Celletal

Celletallet er et mål for indholdet af somatiske celler i mælken. Somatiske celler består hovedsageligt af hvide blodlegemer, som findes naturligt i koens immunforsvar. Indholdet af somatiske celler er bl.a. en indikator for yversundhed. Hvis en ko oplever stress eller er syg, stiger dens celletal. Denne stigning kan påvirke mælkens sammensætning og kvalitet, og derfor tjekkes indholdet af somatiske celler i mælketanken, og mælken kasseres, hvis indholdet er for højt.

I EU er grænsen for tilladt antal af somatiske celler på 400.000 celler/ml. Det gennemsnitlige indhold af somatiske celler i dansk mælk har været faldende de senere år og er nu på omkring 200.000 celler/ml.