Naturlighed

Er det unaturligt at drikke mælk? Det er et argument, der af og til bruges i debatten om mælk. Men hvordan vurderer vi, hvornår noget er naturligt? Og er der sammenhæng mellem naturlighed og sundhed?

Argumentet bygger på en præmis om, at noget enten er naturligt eller unaturligt. Og fordi vi mennesker er den eneste race, der drikker et andet dyrs mælk, må det derfor være unaturligt – og i forlængelse heraf uetisk eller usundt.  

Hvis denne logik skal holde stik, vil det dog svare til, at man som menneske skal fjerne alle de ting og gøremål, som mennesker gør, men som ingen andre dyr gør. Hvilke andre dyr varmer f.eks. deres mad op til over hundrede grader for at slå bakterier ihjel og sikre at maden ikke er sundhedsskadelig?  

At alt naturligt er sundt, mens alt unaturligt er usundt, er selvfølgelig heller ikke sandt. Mange ”naturlige” ting er ikke nødvendigvis sunde for os mennesker. Tænk f.eks. på tungmetaller, tobak, pest og fluesvamp. Disse er alle naturligt forekommende fænomener, mens medicin og sæbe er menneskeskabte og dermed ”unaturlige”.  

Næste gang du hører naturlighedsargumentet, så prøv at sætte spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig vil sige, at noget er naturligt – og om naturligt nødvendigvis er det samme som sundt.