Er det synd at tage den nyfødte kalv fra koen?

I det danske mejeribrug adskiller man den nyfødte kalv fra koen efter 12-24 timer. Det er i overensstemmelse med lovgivningen, men mange vil alligevel mene, at det er synd at skille kalven fra koen kort tid efter, den er født. Så hvorfor adskiller landmanden egentlig kalven fra koen? Og er det synd for kalven, at den bliver taget fra koen? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive besvaret i denne artikel.

En landmand, der har en malkekvægsbesætning, må ifølge lovgivningen fjerne kalven fra koen 12 timer efter, kalven er blevet født. Hvis der er tale om en økologisk besætning, skal der gå mindst 24 timer. Det kan godt virke hårdt at adskille ko og kalv efter så kort tid, og mange vil derfor også mene, at det er synd for både kalven og koen. Men der er faktisk nogle fornuftige og dyrevelfærdsmæssige grunde til, at landmanden skiller de to dyr så relativt hurtigt fra hinanden.

Helt lavpraktisk adskilles ko og kalv, for at landmanden kan få adgang til koens mælk. Dyrlæge Peter Raundal fra SEGES, der er ekspert i dyrevelfærd, fortæller:

Man skal gøre sig klart, at landmanden har køerne som produktionsdyr, og derfor gælder det om, at det meste af den producerede mælk kommer ud til forbrugerne. Derfor er det nødvendigt at skille kalven fra koen, men det skal gøres så skånsomt som muligt og uden, at dyrene lider overlast.
Peter Raundal, Dyrlæge, SEGES

Hvis landmanden ikke adskiller ko og kalv, har han svært ved at få adgang til koens mælk i den periode, hvor ko og kalv går sammen. Derfor vil det for mange landmænd ikke kunne hænge sammen økonomisk, hvis ko og kalv skal gå sammen.

Jo længere tid sammen - desto værre bliver adskillelsen

Både dyrlæger og landmænd har erfaret, at jo længere tid en ko og en kalv går sammen, desto stærkere bliver de sociale bånd mellem koen og kalven. Og jo mere stressende og belastende bliver det for de to dyr at blive skilt. Som nævnt så skal man bryde bindingerne mellem ko og kalv, og jo før man gør det, desto mindre synd og belastende er det rent faktisk for ko og kalv.

FAKTA

De danske landmænd adskiller den nyfødte kalv fra koen 12 eller 24 timer efter fødslen. Det kan virke barsk. Men de praktiske erfaringer og forskning har vist, at en relativt hurtig separation mellem ko og kalv belaster dyrene mindst.

Koen kan smitte kalven

En anden årsag til adskillelsen af ko og kalv er det rent sygdomsmæssige. Der er nemlig mindre risiko for, at kalven bliver syg, hvis den relativt hurtigt fjernes fra koen. En del køer er raske smittebærere, f.eks. kan koen udskille salmonella-bakterier i sin afføring, vel at mærke uden at koen selv er syg.

En nyfødt kalv er særdeles følsom over bakterieinfektioner, så hvis koen eksempelvis udskiller salmonella-bakterier i sin afføring, så er der stor risiko for, at kalven smittes med disse bakterier, bliver syg og måske dør.
En salmonellainfektion i en mælkebesætning er en alvorlig affære, og det er vigtigt, at landmanden er på forkant med udviklingen og hele tiden prøver at undgå, at dyrene smitter hinanden.

Når kalven har forladt koen

Umiddelbart efter at kalven er blevet fjernet fra koen, anbringes den i en boks til kalve. Nogle landmænd har bokse, hvor kalvene går hver for sig, mens andre har bokse, hvor kalvene går sammen parvis eller i mindre flokke. Uanset om kalvene går alene eller flere sammen, har de dog kontakt med hinanden. Dyrlæge Peter Raundal fortæller:

I de tilfælde hvor kalvene går i hver sin boks, så er der krav om, at kalvene skal kunne se hinanden og kommunikere indbyrdes, dvs. røre eller slikke hinanden, hvilket er en naturlig og social adfærd hos en kalv. 
Peter Raundal, Dyrlæge, SEGES

Landmanden holder naturligvis øje med sine kalve og sørger for, at de får den mælk og kalvefoder, som de har brug for. Derved kan kalvene vokse sig sunde og stærke - og blive til nye malkekøer i besætningen.

Kalvenes videre færd

Når kalvene bliver lidt ældre, så samles de i en større, fælles kalveboks. Senest otte uger efter fødslen skal de konventionelle kalve flyttes til de fælles kalvebokse, mens det sker allerede efter en uge for de økologiske kalve. I kalvenes videre opvækst går de i fællesbokse sammen med andre kalve af samme alder indtil de er klar til at gå sammen med de andre køer i løsdriftstalden.

Er det unaturligt at adskille ko og kalv?

Når kalven har diet første gang, vil koen i naturen ofte forlade kalven for at søge føde og vand, og kalven vil efterlades alene i længere perioder. Typisk  introducerer koen kalven til flokken nogle dage efter fødslen og herefter vil den hurtigt begynde at tilbringe mere tid med sine jævnaldrende end med koen. På samme måde sørges der i stalden for, at kalven bliver sat sammen med jævnaldrende kalve, så den kan udøve sin sociale adfærd med andre kalve.

Forsøg med ko og kalv sammen

Landmændene ved godt, at mange forbrugere ønsker at have ko og kalv gående sammen, og der bliver også lyttet til de ønsker. Derfor prøver nogle landmænd på forsøgsbasis at holde ko og kalv sammen i længere tid efter kælvningen. Der er dog nogle udfordringer med dette.

Koen producerer langt mere mælk end kalven har behov for de første måneder efter fødslen. Landmanden vil dermed stadig kunne få mælk fra koen til mejeriet, men da køer malkes i malkestalde, hvor der ikke er plads til kalvene, er det en udfordring for landmanden at fat i den resterende mælk. Dermed er det vanskeligt for landmanden at få økonomien til at hænge sammen.

Én af løsninger på dette problem, som nogle landmænd benytter sig af, er de såkaldte ammetanter. Her går kalvene ikke med deres mor, men i stedet går en mindre flok kalve sammen med én ko, som de dier hos. På den måde får kalvene mælk direkte fra koen, der så ikke giver mælke til mejeriet. Samtidigt kan kalvene leve i fællesskab med andre kalve, ligesom de ville i naturen.